Email Configuration

Een Alias aanmaken

Een alias is een ‘synoniem’ voor een e-mailadres. Dit wil zeggen dat wanneer een e-mail wordt verzonden naar de alias, deze mail zal verzonden worden naar exact dezelfde mailbox als die waarvoor de alias aangemaakt is.

(Voorbeeld: je maakt de alias jos@ipower.be aan voor de gebruiker jos.vandebosch@ipower.be. Mails die verzonden worden naar jos@ipower.be zullen in de mailbox terechtkomen van het adres jos.vandenbosch@ipower.be )
  • Log in als de gebruiker waarvoor u een alias wilt instellen (mail.ipower.be)
  • Selecteer in het menu Domein instellingen > Email Aliases
  • Klik op Alias toevoegen
  • Kies een naam voor de nieuwe alias.
  • In het veld onderaan kunt u één of meer e-mailadressen ingeven die gekoppeld moeten worden aan de net aangemaakte alias.
  • Klik op opslaan

Vanaf dit moment kunnen er ook mails gestuurd worden naar de net aangemaakte alias. De mails komen dan binnen in de mailbox(en) van het e-mailadres of de e-mailadressen die u aan de alias gekoppeld hebt.

Denk er wel aan dat u niet via de alias kunt aanmelden bij SmarterMail. Dit moet nog steeds gebeuren met het hoofdadres waaraan de alias gekoppeld is. Dit geldt eveneens voor het aanmaken van e-mailaccounts in bijvoorbeeld Microsoft Outlook.