Gebruik van @iPower betaallijn 090288310

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de electronische communicatie.

Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Dienstenaanbieder : @iPower NV, Bisschoppenhoflaan 380, 2100 Deurne
KBO-nr: 0862692858BTW-nr: BE862692858
Omschrijving: Hulplijn voor dringende technische IT-bijstand na kantooruren.
Prijs van de dienst : 1 € per minuut.

Bij klachten: email : administration@ipower.be
Tel: 036416682